Úvodná stránka Viete, že ... Inkontinencia Liečenie inkontinencie

Liečenie inkontinencie

Liečenie inkontinencieExistuje niekoľko rôznych prístupov, ktoré je možné uplatniť pri liečení inkontinencie. Voľba konkrétnej liečby závisí od závažnosti príznakov a tiež rozsahu, v akom tieto príznaky ovplyvňujú životný štýl človeka. Dôležitú úlohu zohráva vek a celkový stav pacienta, a samozrejme konkrétny typ a stupeň inkontinencie, ktorý postihuje pacienta trpiaceho inkontinenciou.

Pri liečení inkontinencie rozlišujeme:

  1. režimovú liečbu
  2. využitie zdravotníckych pomôcok
  3. farmakologickú liečbú (užívanie liekov)
  4. chirurgický zákrok

Režimová liečba

Pri voľbe liečebného postupu by sme vždy mali dbať na to, aby bol čo najjednoduchší, najefektívnejší, a zároveň by mal mať čo nejmenšie vedľajšie účinky. Práve režimová liečba spĺňa tieto kritéria u niektorých pacientov. Tento druh liečby pozostáva hlavne zo zmeny životosprávy pacienta a posilňovania panvového dna. Je určený pre pacientov s miernym stupňom inkontinencie moču.

Režimová liečba pozostáva z nasledujúcich aktivít:

plánované močenie - možnosť ovplyvniť toaletné zvyklosti
zmena životného štýlu - môže ísť napr. o redukciu telesnej hmotnosti, účelné obmedzenie príjmu tekutín
tréning a precvičovanie močového mechúra, pričom je nutné sa zamerať na zvyšovanie kapacity močového mechúra
posilňovanie svalov panvového dna - je vhodné pre ženy so stresovou inkontinenciou moču. Vhodné sú Kegelove cvičenia, ktorých cieľom je posilnenie svalov panvového dna.
cvičenie s vaginálnym závažím - je určené pre ženy v premenopauzálnom období so stresovou inkontinenciou moču

Ak tento druh režimovej liečby nevedie k žiadnemu trvalejšiemu riešeniu, odporúča sa pri stredne ťažkej a ťažkej forme stresovej inkontinencie operačné riešenie, ktorej cieľom je obnovenie porušených anatomických pomerov zabezpečujúcich kontinenciu.

Využitie zdravotníckych pomôcok

Pre širokú skupinu pacientov, chirurgická ani farmakologická liečba nie sú uskutočniteľné. Práve pre túto skupinu pacientov je výhodné použiť zdravotnícke pomôcky pri úniku moču, prípadne aj stolice.

Tieto pomôcky rozdeľujeme do troch skupín:

  1. Obštrukčné pomôcky - slúžia na zovretie močovej rúry
  2. Zberné pomôcky - odvádzajú moč do zberných vreciek
  3. Absorpčné pomôcky - tieto pomôcky sú v súčasnosti najrozšírenejšou skupinou a patria sem vložky, plienkové nohavičky, podložky a vkladacie plienky

Pri ľahkom až strednom stupni úniku moču sa používajú vložky (napr. MoliMed, MoliForm). Pri totálnej inkontinencii moču sa pri starostlivosti o inkontinentného pacienta používajú plienkové nohavičky, vkladacie plienky a podložky pod chorých, ktoré sú schopné zabezpečiť pocit sucha a neutralizáciu pachu (MoliCare, MoliCare Mobile, MoliForm, MoliNea). Okrem toho sú tieto pomôcky plne priedušné a umožňujú pokožke dýchať a tak sa nezaparuje a ostáva zdravá. Pomôcky su tiež preplácané zdravotnou poisťovňou.

Zdroj: Pacient v domácom ošetrení - praktická príručka spoločnosti Hartmann RICO Autor: Tatiana Šúryová

Share/Save/Bookmark
 

Kegelove cvičenie

Kegelove cvičenie

Kegelove cvičenie je pomenované podľa svojho objaviteľa Dr. Kegela a je zamerané na  precvičovanie panvového svalstva. Vykonáva sa za účelom posilnenia svalov, ktoré podporujú močovú trubicu, močový mechúr, maternicu a tiež konečník.

Prečo Kegelove cvičenie?

Tehotenstvo, pôrod, starnutie, ale aj  nadváha sú hlavné faktory, kto...

Ako posilniť panvové dno pri inkontinencii

Ako posilniť panvové dno pri inkontinencii

Cvičenie zamerané na posilnenie panvového dna je možné vykonávať v stoji, na stoličke alebo aj v ľahu na chrbte, s menšími aj väčšími loptami. Dokonca niektoré cviky sa dajú praktizovať nenápadne aj v priebehu dňa. Cvičenie výrazne posilňuje pevnosť a stabilitu svalstva, zlepšuje držanie tela a predovšetkým dokáže predc...

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 3. časť

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 3. časť

V nasledovnej tretej časti starostlivosti o pacienta s inkontinenciou sa dozviete informácie ako evidovať výdaj tekutín pomocou  mikčného denníka, ďalej rady ako zabezpečiť dostatočný príjem tekutín a informácie o dôležitej psychickej a emocionálnej podpore pre pacienta trpiaceho inkontinenciou.

Skôr ako si začnete čítať na...

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 2. časť

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 2. časť

druhej časti starostlivosti o pacienta s inkontinenciou vás bližšie oboznámime so  starostlivosťou o kožu inkontinentného pacienta. Skôr ako sa pustíte do čítania tohto článku, odporúčame vám prečítať si:

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 1. časť

Koža je najväčším orgánom v tele a jej úlohou je chrániť...

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 1. časť

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 1. časť

Reakcia pacienta na  inkontinenciu je individuálna. Nie vždy sa dá inkontinencia moču úplne odstrániť či vyliečiť, no aj čiastočné  zmiernenie príznakov prispieva k zlepšeniu kvality života postihnutej osoby. V našej trojdielnej sérii článkov ohľadom starostlivosti o pacienta s inkontinenciou vám priblížime, ako by mala takáto...

Liečenie inkontinencie

Liečenie inkontinencie

Existuje niekoľko rôznych prístupov, ktoré je možné uplatniť pri liečení inkontinencie. Voľba konkrétnej liečby závisí od závažnosti príznakov a tiež rozsahu, v akom tieto príznaky ovplyvňujú životný štýl človeka. Dôležitú úlohu zohráva vek a celkový stav pacienta , a samozrejme konkrétny typ a stupeň inkontinencie , kto...

Druhy a stupne inkontinencie

Druhy a stupne inkontinencie

Inkontinencia je definovaná ako nechcený únik moču  nevhodnom čase a mieste . Úspešnosť zadržania potreby močenia ovplyvňuje celá rada faktorov. Ako prvé musíte byť schopný rozpoznať , že je potrebné močiť a následne reagovať na tento signál. Ďalej musíte byť schopný uchovať moč v močovom mechúre a zadržať ho ...

Inkontinencia - neovplyvniteľný únik moču

Inkontinencia - neovplyvniteľný únik moču

Inkontinenciou sa v medicíne označuje samovoľný neovplyvniteľný únik moču. Dochádza k nemu  pri narušení základných funkcií dolných močových ciest (močový mechúr a močová trubica), ktorých úlohou je udržať moč a ovládať jeho vyprázdňovanie. K samovoľnému odkvapkávaniu či odtekaniu môže dochádzať aj dôsledkom rôzn...