Úvodná stránka Viete, že ... Inkontinencia Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 3. časť

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 3. časť

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou

V nasledovnej tretej časti starostlivosti o pacienta s inkontinenciou sa dozviete informácie ako evidovať výdaj tekutín pomocou mikčného denníka, ďalej rady ako zabezpečiť dostatočný príjem tekutín a informácie o dôležitej psychickej a emocionálnej podpore pre pacienta trpiaceho inkontinenciou.

Skôr ako si začnete čítať nasledujúci článok, odporúčame vám prečítať si:

Starostlivosť o inkontinentného pacienta, 1. časť
Starostlivosť o inkontinentného pacienta, 2. časť

Mikčný denník - sledovanie príjmu a výdaja tekutín močením

Dôkladne vedený mikčný denník môže prispieť k správnemu určeniu diagnózy a úprave liečby. Aby sme vám uľahčili evidenciu príjmu a výdaja tekutín, ponúkame vám voľný formulár Mikčného denníka na stiahnutie.

Mikčný denník A4 Mikčný denník A5
Mikčný denník je vo formáte PDF, ak nemáte prehliadač PDF napr. Adobe Reader, môžete si ho zdarma stiahnuť na: Adobe Reader 9.3

V mikčnom denníku sa eviduje každých 24 hodín nasledovné:

počet mikcií (močení) a množstvo mikcie
mikcie v dôsledku jednorazového náhleho nutkania na močenie
záznam o príjme a výdaji tekutín
počet mimovoľných únikov močučasový údaj mimovoľného úniku moču
počet použitých absorpčných pomôcok

Je dôležité sledovať predovšetkým množstvo, farbu, zápach, ale aj možné prímesi v moči. Ak objavíte prímes v moči napr. krv, je nutné, aby ste o tejto skutočnosti čo najskôr informovali svojho ošetrujúceho lekára.

Zabezpečenie dostatočného príjmu tekutín

Obvyklý priemerný denný príjem tekutín u zdravého dospelého človeka je približne 1,5 litra. Množstvo prijatých tekutín pomôže zvýšiť zaradenie čerstvej zeleniny a ovocia do jedálneho lístka. O množstve príjmu tekutín je dobré sa poradiť s lekárom alebo sestrou, keďže závisí od rôznych faktorov, ako napr. váha, vek a prípadné ochorenia.

pacientov s inkontinenciou je dobré kompletne vylúčiť príjem kofeínualkoholuznížiť množstvo ovocných štiava sýtených nápojov. Je nutné tekutiny prijímať rovnomerne počas celého dňa a naposledy ich prijať aspoň dve až tri hodiny pred spaním. Pacienti s inkontinenciou majú sklon obmedziť príjem tekutín, preto je nevyhnutné im vysvetliť nutnosť dodržiavania pitného režimu.

 

Psychická a emocionálna podpora

Pre inkontinentného pacienta je dôležité zabezpečiť hlavne spoločenskú podporu okolia a snažiť sa zabrániť jeho utiahnutosti a sociálnej izolácii. Pravidelné stretnutia s členmi rodiny a priateľmi môžu dodať pacientovi sebadôveru.

S pacientom je nevyhnutné sa veľa rozprávať a podporovať ho, aby vyjadroval svoje názory a pocity. Týmto môžeme prispieť k dobrému psychickému stavu a zároveň včas odhaliť príznaky komplikácií, ktoré inkontinencia môže spôsobiť. Aj v prípade ak je pacient úplne pripútaný na lôžko, je nutné ho neustále zapájať do rozhodovania o sebe a nevylučovať ho z aktivít bežného života.

Intelektové zamestnávanie

V snahe zabrániť dezorientácii a udržiavať intelektové schopnosti predovšetkým u starších a imobilných pacientov je dobré, aby mali na dohľad hodiny s veľkým ciferníkom, kalendár a prístup k dennej tlači.

Ak pacient nie je v stave čítať si sám, informácie môže získavať prostredníctvom rádia a televízora. Je ideálne, ak pacient môže tieto prijímače sám ovládať.

Starostlivosť o spánok

Celú starostlivosť o pacienta s inkontinenciou je potrebné naplánovať tak, aby v noci nedochádzalo k prerušovaniu normálneho spánku, čo býva pre pacienta únavné a prispieva k nervozite a depresii. Preto je nutné vhodne stanoviť a upraviť pitný režim, a dostatočnú ochranu počas celej noci zabezpečí aj vhodne vybraná absorpčná pomôcka.

Zdroj: Pacient v domácej starostlivosti - praktická príručka spoločnosti Hartmann RICO Autor: Tatiana Šúryová

Share/Save/Bookmark
 

Kegelove cvičenie

Kegelove cvičenie

Kegelove cvičenie je pomenované podľa svojho objaviteľa Dr. Kegela a je zamerané na  precvičovanie panvového svalstva. Vykonáva sa za účelom posilnenia svalov, ktoré podporujú močovú trubicu, močový mechúr, maternicu a tiež konečník.

Prečo Kegelove cvičenie?

Tehotenstvo, pôrod, starnutie, ale aj  nadváha sú hlavné faktory, kto...

Ako posilniť panvové dno pri inkontinencii

Ako posilniť panvové dno pri inkontinencii

Cvičenie zamerané na posilnenie panvového dna je možné vykonávať v stoji, na stoličke alebo aj v ľahu na chrbte, s menšími aj väčšími loptami. Dokonca niektoré cviky sa dajú praktizovať nenápadne aj v priebehu dňa. Cvičenie výrazne posilňuje pevnosť a stabilitu svalstva, zlepšuje držanie tela a predovšetkým dokáže predc...

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 3. časť

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 3. časť

V nasledovnej tretej časti starostlivosti o pacienta s inkontinenciou sa dozviete informácie ako evidovať výdaj tekutín pomocou  mikčného denníka, ďalej rady ako zabezpečiť dostatočný príjem tekutín a informácie o dôležitej psychickej a emocionálnej podpore pre pacienta trpiaceho inkontinenciou.

Skôr ako si začnete čítať na...

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 2. časť

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 2. časť

druhej časti starostlivosti o pacienta s inkontinenciou vás bližšie oboznámime so  starostlivosťou o kožu inkontinentného pacienta. Skôr ako sa pustíte do čítania tohto článku, odporúčame vám prečítať si:

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 1. časť

Koža je najväčším orgánom v tele a jej úlohou je chrániť...

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 1. časť

Starostlivosť o pacienta s inkontinenciou, 1. časť

Reakcia pacienta na  inkontinenciu je individuálna. Nie vždy sa dá inkontinencia moču úplne odstrániť či vyliečiť, no aj čiastočné  zmiernenie príznakov prispieva k zlepšeniu kvality života postihnutej osoby. V našej trojdielnej sérii článkov ohľadom starostlivosti o pacienta s inkontinenciou vám priblížime, ako by mala takáto...

Liečenie inkontinencie

Liečenie inkontinencie

Existuje niekoľko rôznych prístupov, ktoré je možné uplatniť pri liečení inkontinencie. Voľba konkrétnej liečby závisí od závažnosti príznakov a tiež rozsahu, v akom tieto príznaky ovplyvňujú životný štýl človeka. Dôležitú úlohu zohráva vek a celkový stav pacienta , a samozrejme konkrétny typ a stupeň inkontinencie , kto...

Druhy a stupne inkontinencie

Druhy a stupne inkontinencie

Inkontinencia je definovaná ako nechcený únik moču  nevhodnom čase a mieste . Úspešnosť zadržania potreby močenia ovplyvňuje celá rada faktorov. Ako prvé musíte byť schopný rozpoznať , že je potrebné močiť a následne reagovať na tento signál. Ďalej musíte byť schopný uchovať moč v močovom mechúre a zadržať ho ...

Inkontinencia - neovplyvniteľný únik moču

Inkontinencia - neovplyvniteľný únik moču

Inkontinenciou sa v medicíne označuje samovoľný neovplyvniteľný únik moču. Dochádza k nemu  pri narušení základných funkcií dolných močových ciest (močový mechúr a močová trubica), ktorých úlohou je udržať moč a ovládať jeho vyprázdňovanie. K samovoľnému odkvapkávaniu či odtekaniu môže dochádzať aj dôsledkom rôzn...